Ciche i trwałe nawierzchnie

Nowoczesne nawierzchnie to dzisiaj nawierzchnie trwałe, odporne na koleinowanie, zmniejszające emisję hałasu i przyjazne środowisku naturalnemu. Wszystkie te cechy mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie oferowanego przez „RubberTec” dodatku modyfikującego do asfaltu – „TecRoad”. „TecRoad” to dodatek modyfikujący granulatem gumowo-bitumicznym, powstałym w wyniku recyklingu zużytych opon samochodowych. Przeprowadzone na przestrzeni wielu lat badania nawierzchni z dodatkiem TecRoad w Niemczech, Szwajcarii, Austri oraz w Polsce (Skanska, TPA, IBDiM) wykazują zdecydowaną przewagę nad właściwościami nawierzchni wykonanych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami. W porównaniu z tradycyjnymi nawierzchniami asfaltowymi, nawierzchnie tecRoad wykazują zwiększoną:

  • szorstkość nawierzchni (właściwości antypoślizgowe)
  • trwałość zmęczeniową
  • odporność na spękania odbite
  • odporność na koleinowanie
cichya1

Powyżej opisane cechy dodatku TecRoad obniżają koszt utrzymania nawierzchni poprzez zmniejszenie liczby remontów i związanych z tym utrudnień w ruchu drogowym. Ponadto, nawierzchnie drogowe z dodatkiem granulatu gumowego TecRoad wykazują znacznie niższy poziom emisji hałasu eliminując tym samym wysokie koszty wynikające z konieczności budowania ekranów dźwiękochłonnych. Podstawowym składnikiem oferowanego granulatu gumowego TecRoad jest mączka gumowa otrzymywana ze zużytych opon samochodowych, których każdego roku w krajach Unii Europejskiej przybywa 500 mln sztuk, dlatego recykling jest bardzo istotną kwestią.

  • tecRoad-Premium – 35-40% gumy,
  • tecRoad-Standard – 30-35% gumy,
cichya2