Eliminator

Eliminator to obecnie najlepszy system hydroizolacji obiektów inżynierskich stosowany zarówno do ochrony obiektów inżynierskich drogowych jak i kolejowych. Wykonywany metodą natryskową, dzięki wolnym molekułom – Metakrylan Metylu (MMA) – zawsze łączy się z poprzednią warstwą i spoinami bezszwowo, bez względu na długość przerwy technologicznej. Jest wytrzymały na rozciąganie (13MPa) oraz posiada doskonałą przyczepność do podłoża (do 8 MPa). Czas utwardzania – 1 godzina, po jej upływie zdolny do przenoszenia wszelkich obciążeń. Zachowuje wszystkie swoje właściowości przez okres co najmniej 50 – 75 lat zmniejszając wielokrotnie koszty utrzymania poprzez wydłużenie okresów bezremontowych. Aplikacja tego materiału możliwa jest na świeżym betonie, w temperaturach od -20 do +50 oC, również na wilgotnych powierzchniach. Posiada Aprobatę IBDiM.