Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi:

    • Podczas realizacji w/w zadania firma Innotech wykonywała zabezpieczenie przeciw wodnej powierzchni stalowej mostu łukowego przez Wisłę oraz żelbetowych powierzchni estakad i łącznic prowadzących do mostu.
    • Czas realizacji: 07.03.2013 – 01.12.2013
    • Zastosowany system: Eliminator gr. 3mm
    • Ilość wykonana: 57 412 m2