Permare

Permare jest dwuskładnikowym, bezszwowym systemem, który łączy w sobie cechy epoksydów i polisiarczków tworząc membranę o doskonałych właściwościach fizycznych. Ciekły materiał po związaniu tworzy twardą, elastyczną powłokę, która w szczególności sprawdza się w miejscach, w których wymagana jest odporność na ścieranie i agresywne związki chemiczne takie jak: paliwa, oleje, ścieki.