Bond Coat SA1030

OPIS

Warstwa szczepna Bond Coat SA1030 to jednoskładnikowy klej topliwy oparty na polimeroasfalcie.

ZASTOSOWANIE

Warstwa sczepna Bond Coat SA1030 jest stosowana razem z wodoszczelną membraną firmy Stirling Lloyd – Eliminator, w celu zapewnienia połączenia pomiędzy membraną i nawierzchnią asfaltową. Warstwa ta zalecana jest przy układaniu nawierzchni SMA lub betonu asfaltowego.

CECHY

  • Zapewnia doskonałe połączenie pomiędzy Eliminatorem i warstwą asfaltową
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Bardzo szybko twardnieje po aplikacji