Rozwiązania dla kolei

Zastosowanie warstwy asfaltowej w podtorzu kolejowym
- Zastosowanie warstwy asfaltowej w nawierzchni upowszechniło się z dwóch powodów:

  • Zwiększenie obciążenia kolei i wzrost natężenia ruchu
  • Budowa Kolei Dużych Prędkości

- Obecnie stosuje się dwa rozwiązania:

  • Warstwa asfaltowa w górnej części podtorza, bezpośrednio pod podsypką
  • Warstwy asfaltowe stanowiące podbudowę konstrukcji nawierzchni bezpodsypkowej

Zalety warstwy asfaltowej modyfikowanej granulatem gumowo-asfaltowym TecRoad
Stwierdzono, że warstwa z betonu asfaltowego modyfikowanego gumą:

  • wykazuje większy współczynnik tłumienia w szerokim zakresie warunków termicznych i ciśnienia niż konwencjonalny beton asfaltowy niemodyfikowany,
  • redukuje wibracje generowane przez pociągi, szczególnie przez kolej dużej prędkości skuteczniej niż konwencjonalne materiały stosowane w nawierzchniach kolejowych, przez co redukuje hałas generowany przez poruszający się tabor kolejowy,
  • zmniejsza amplitudę drgań, co może znacznie zwiększyć trwałość konstrukcji nawierzchni i podtorza i zmniejszyć koszty utrzymania,
  • zmniejsza koszt budowy w porównaniu do nawierzchni betonowych,
  • zwiększa szybkość wykonania nawierzchni poprzez możliwość wykonania mieszanki asfaltowej w każdej WMA,
  • cechuje się większą trwałością, co potwierdziły badania w USA przeprowadzone po 20 latach od wbudowania.