Rozwiązania dla dróg

Nowoczesne nawierzchnie to dzisiaj nawierzchnie trwałe, odporne na koleinowanie, zmniejszające emisję hałasu i przyjazne środowisku naturalnemu. Wszystkie te cechy mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie oferowanego przez „RubberTec” dodatku modyfikującego do asfaltu – „TecRoad”. „TecRoad” to dodatek modyfikujący granulatem gumowo-asfaltowym, powstałym w wyniku recyklingu zużytych opon samochodowych. Przeprowadzone na przestrzeni wielu lat badania nawierzchni z dodatkiem TecRoad w Niemczech, Szwajcarii, Austri oraz w Polsce (Skanska, TPA, IBDiM) wykazują zdecydowaną przewagę nad właściwościami nawierzchni wykonanych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami. W porównaniu z tradycyjnymi nawierzchniami asfaltowymi, nawierzchnie tecRoad zapewniają:

  • zmniejszenie hałasu na drodze
  • zwiększoną szorstkość nawierzchni (właściwości antypoślizgowe)
  • zwiększoną trwałość zmęczeniową
  • zwiększoną odporność na spękania odbite
  • zwiększoną odporność na spękania niskotemperaturowe
  • zwiększoną odporność na koleinowanie
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez skrócenie drogi hamowania
  • ochronę środowiska, poprzez recycling zużytych opon
  • ochronę krajobrazu przez rezygnację z ekranów akustycznych
  • oszczędności podczas produkcji mieszanki asfaltowej

TecRoad jako doskonały zamiennik obecnie popularnych dodatków polimerowych umożliwia wprowadzenie znacznych oszczędności w procesie produkcji mieszanki asfaltowej.

  • zmniejszenie nakładów na dostosowanie wytwórni do stosowania dodatku – TecRoad dodaje się bezpośrednio do mieszalnika, nie wymaga on żadnej dodatkowej instalacji, jak to jest przy dodatkach polimerowych;
  • zmniejszenie nakładów energetycznych i składowania; wytwórnia nie musi kupować i przechowywać w specjalnych silosach asfaltu modyfikowanego polimerami. Potrzebną ilość asfaltu modyfikowanego granulatem gumowo – asfaltowym (równoważnego PmB) wytwarza się na bieżąco w ilości aktualnie potrzebnej.
  • Składowanie granulatu nie wymaga dodatkowych instalacji